Kristina Masen – fotograaf  –  57803761
Ilona Tint – jumestaja – 56153229
kontakt@krohvstuudio.ee