Aliisi ja Kristeli jumestused: Ilona Tint
Fotod: Kristina Masen